VIAC AKO 10 ROKOV S VAMI

Základnou myšlienkou nášho pôsobenia je priniesť klientovi čo najkomplexnejšiu ponuku služieb spojenú so stavebnou činnosťou. Znamená to pokrytie všetkých požiadaviek klienta od prvého stretnutia po realizáciu projektu. Vizitkou spoločnosti je úspešná spolupráca s developermi veľkých projektov a stovky spokojných súkromných i firemných klientov.

Gallax - stavebná spoločnosť

O nás

Základom našej spoločnosti GALLAX bola existencia fyzického podnikateľského subjektu a snaha o zúročenie dlhodobých skúseností z oblasti stavebníctva v zahraničí, najmä z Fínska, Rakúska a Nemecka.

Dnes je naša spoločnosť GALLAX partnerom pre kompletné stavebné realizácie a rekonštrukcie bytov, domov, či kancelárií. V spolupráci s niekoľkými profesionálnymi architektmi sme pripravený navrhnúť a zrealizovať svojim klientom projekty ich snov. Naša spoločnosť je držiteľmi ISO certifikátov, pričom  prácu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001ISO 14001 a ISO 45001 vnímame ako veľmi podstatnú a neoddeliteľnú súčasť našej každodennej práce.Prečo Gallax?

Prečo Gallax?

Pre dosiahnutie úspechu za kľúčový faktor považujeme vzájomnú komunikáciu medzi klientom a zhotoviteľom. Po obhliadke miesta realizácie navrhneme klientovi najvhodnejšie spôsoby a možnosti riešenia jeho požiadaviek. Klient tak má možnosť rozhodnúť sa pre riešenie, ktoré plne zodpovedá jeho estetickým, materiálovým i finančným požiadavkám. 

Naše ciele

Hlavným cieľom je byť spoľahlivým partnerom v oblasti stavebných prác a služieb pre firemných i súkromných klientov. Vytvárať stabilné partnerstvá s našimi zákazníkmi založené na dôvere a kvalite našej práce. Dosiahnuť stopercentnú spokojnosť každého klienta prostredníctvom neustáleho zlepšovania a rozširovania našich služieb.

Ciele Gallax

Postup spolupráce

Popis obrázka