VAŠE PREDSTAVY
SA
STANÚ SKUTOČNOSŤOU

Výstavba domov / Domy na kľúč

V prvom rade začnete uvažovať nad lokalitou, kde bude stáť Váš dom. Keď túto otázku máte zodpovedanú nasleduje ďalšia: „Ako bude vyzerať?“ Začnete si predstavovať každú jednu miestnosť, možno si dokonca svoje predstavy nakreslite na papier. Myšlienka svojpomocnej výstavby Vás tiež určite neminie, ale je veľmi dôležité sa zamyslieť, že to stojí množstvo vášho osobného času a ten je komodita, ktorá sa nedá kúpiť. Tento problém sa dá vyriešiť tak, že si dom necháte postaviť na kľúč. Všetky vybavovačky a realizácie na seba automaticky preberáme. Poradenstvo pri jednotlivých úkonoch, výberu projektu, vhodných a teda kvalitných stavebných materiálov cez stavebné povolenie, nacenenie, vyhotovenie vizualizácií až po samotnú realizáciu domu na kľúč a nakoniec aj odovzdanie samotného kľúča je samozrejmosťou.
Ak ste sa po prečítaní tohto článku stále nerozhodli pre firmu GALLAX, tak naše referencie Vám dokážu, že sme tím na ktorý sa dá aj v dnešnej dobe spoľahnúť.

Rekonštrukcia

Kompletné rekonštrukcie interiéru predstavujú súbor prác, ktoré na seba navzájom nadväzujú a ich správna koordinácia je jednou z hlavných podmienok úspešnej realizácie projektu. Zverenie rekonštrukcie interiéru odbornej firme je prvým predpokladom, že jej výsledok bude v súlade s predstavami a prianiami klienta.

Poradenstvo

Základnou myšlienkou nášho pôsobenia je priniesť klientovi čo najkomplexnejšiu ponuku služieb spojenú so stavebnou činnosťou. Znamená to pokrytie všetkých požiadaviek klienta, ktorý sa rozhodol pre prestavbu svojho bytu, domu, či firemnej kancelárie, alebo čiastkovú rekonštrukciu jednotlivých interiérových priestorov.
Za kľúčovú podmienku úspechu považujeme interakciu medzi klientom a zhotoviteľom, preto po obhliadke miesta realizácie navrhneme klientovi najvhodnejšie spôsoby a možnosti riešenia jeho požiadaviek. Klient tak nie je len postavený pred hotovú vec, ale má možnosť rozhodnúť sa pre riešenie, ktoré plne zodpovedá jeho estetickým, materiálovým i finančným požiadavkám.
Čo to znamená pre Vás?
Presuňte starosti s realizáciou Vášho projektu na nás. Prestavba každého interiéru zahŕňa množstvo činností a na seba nadväzujúcich procesov, ktoré je potrebné navzájom skoordinovať. Úspešné riadenie tohto procesu si vyžaduje odbornosť a množstvo skúseností.
– Navštívime Vás a skonzultujeme Vaše požiadavky
– Navrhneme riešenia a ponúkneme alternatívy
– V spolupráci s architektom pripravíme projektovú dokumentáciu
– Dodáme Vami vybrané materiály
– Skoordinujeme a zrealizujeme práce
– Postaráme sa o vzniknutý odpad

Individuálne projekty

Zobraziť všetky projekty

Naši partneri