VAŠE PREDSTAVY
SA
STANÚ SKUTOČNOSŤOU

Výstavba domov / Domy na kľúč

V prvom rade začnete uvažovať nad lokalitou, kde bude stáť Váš dom. Keď túto otázku máte zodpovedanú nasleduje ďalšia: „Ako bude vyzerať?“ Začnete si predstavovať každú jednu miestnosť, možno si dokonca svoje predstavy nakreslite na papier. Myšlienka svojpomocnej výstavby Vás tiež určite neminie, ale je veľmi dôležité sa zamyslieť, že to stojí množstvo vášho osobného času a ten je komodita, ktorá sa nedá kúpiť. Tento problém sa dá vyriešiť tak, že si dom necháte postaviť na kľúč. Všetky vybavovačky a realizácie na seba automaticky preberáme. Poradenstvo pri jednotlivých úkonoch, výberu projektu, vhodných a teda kvalitných stavebných materiálov cez stavebné povolenie, nacenenie, vyhotovenie vizualizácií až po samotnú realizáciu domu na kľúč a nakoniec aj odovzdanie samotného kľúča je samozrejmosťou.
Ak ste sa po prečítaní tohto článku stále nerozhodli pre firmu GALLAX, tak naše referencie Vám dokážu, že sme tím na ktorý sa dá aj v dnešnej dobe spoľahnúť.

Rekonštrukcia

Kompletné rekonštrukcie interiéru predstavujú súbor prác, ktoré na seba navzájom nadväzujú a ich správna koordinácia je jednou z hlavných podmienok úspešnej realizácie projektu. Zverenie rekonštrukcie interiéru odbornej firme je prvým predpokladom, že jej výsledok bude v súlade s predstavami a prianiami klienta.

Poradenstvo

Základnou myšlienkou nášho pôsobenia je priniesť klientovi čo najkomplexnejšiu ponuku služieb spojenú so stavebnou činnosťou. Znamená to pokrytie všetkých požiadaviek klienta, ktorý sa rozhodol pre prestavbu svojho bytu, domu, či firemnej kancelárie, alebo čiastkovú rekonštrukciu jednotlivých interiérových priestorov. Za kľúčovú podmienku úspechu považujeme interakciu medzi klientom a zhotoviteľom.

Presuňte starosti s realizáciou Vášho projektu na nás. 

– Navštívime Vás a skonzultujeme Vaše požiadavky
– Navrhneme riešenia a ponúkneme alternatívy
– V spolupráci s architektom pripravíme projektovú dokumentáciu
– Dodáme Vami vybrané materiály
– Skoordinujeme a zrealizujeme práce
– Postaráme sa o vzniknutý odpad

Všetky naše služby

Individuálne projekty

Zobraziť všetky projekty

Prečo GALLAX?

Dlhodobá prax, ako aj skúsenosti klientov ukazujú, že maximálnu možnú úspešnosť a efektivitu je v prípade kompletnej rekonštrukcie bytu, či domu možné dosiahnuť len minimalizáciou množstva zúčastnených dodávateľov. Optimálnym riešením je výber jediného partnera, ktorý je schopný zastrešiť všetky čiastkové práce. Znamená to pre Vás jedinečnú možnosť preniesť zodpovednosť za správne vykonanie diela na jediného dodávateľa, jednoduchšiu komunikáciu pri riešení jednotlivých stavebných detailov a prípadných požiadaviek vzniknutých počas realizácie a v neposlednom rade úsporu Vašich finančných nákladov.

Náš Cieľ

Byť spoľahlivým partnerom v oblasti stavebných prác a služieb pre firemných i súkromných klientov. Vytvárať stabilné partnerstvá s našími zákazníkmi založené na dôvere a kvalite našej práce. Dosiahnuť stopercentnú spokojnosť každého klienta prostredníctvom neustáleho zlepšovania a rozširovania našich služieb.

Naši partneri