VÝSTAVBA BAZÉNU NOVÁ DEDINKA

Proces realizácie bazéna sa začal prípravou terénu, kde sa vykonali výkopové a zemné práce. Po dokončení týchto prác sa postúpilo k murovaniu bazéna. Okolie bazéna sa následne pripravilo pre záhradnícke práce a úpravy záhradného architekta.