História a pôsobenie spoločnosti

Spoločnosť GALLAX, s. r. o. pôsobí v oblasti stavebníctva od roku 2010. Jej základom bola existencia fyzického podnikateľského subjektu a snaha o zúročenie dlhodobých skúseností z oblasti stavebníctva v zahraničí, najmä z Fínska, Nórska, Rakúska a Nemecka.
Dnes je spoločnosť GALLAX, s. r. o. partnerom pre kompletné stavebné realizácie a rekonštrukcie bytov, domov, či kancelárií. Stavebná činnosť zahŕňa výkopové, búracie a murárske práce, pokládku obkladov a dlažieb, elektroinštalačné, vodoinštalačné, maliarske, či dokončovacie práce. Samozrejmosťou je príprava projektovej dokumentácie podľa požiadaviek klienta. V spolupráci s niekoľkými profesionálnymi architektmi je spoločnosť GALLAX, s. r. o. pripravená navrhnúť a zrealizovať svojim klientom projekty ich snov.
Dlhodobým cieľom spoločnosti je stopercentná spokojnosť každého klienta, či už ide o drobné stavebné úpravy alebo kompletné stavebné realizácie interiérov na kľúč.
Vizitkou spoločnosti GALLAX, s. r. o. je úspešná spolupráca s developermi veľkých projektov a desiatky spokojných súkromných i firemných klientov.

Ako pracujeme

Základnou myšlienkou nášho pôsobenia je priniesť klientovi čo najkomplexnejšiu ponuku služieb spojenú so stavebnou činnosťou. Znamená to pokrytie všetkých požiadaviek klienta, ktorý sa rozhodol pre prestavbu svojho bytu, domu, či firemnej kancelárie, alebo čiastkovú rekonštrukciu jednotlivých interiérových priestorov. Za kľúčovú podmienku úspechu považujeme interakciu medzi klientom a zhotoviteľom, preto po obhliadke miesta realizácie navrhneme klientovi najvhodnejšie spôsoby a možnosti riešenia jeho požiadaviek. Klient tak nie je len postavený pred hotovú vec, ale má možnosť rozhodnúť sa pre riešenie, ktoré plne zodpovedá jeho estetickým, materiálovým i finančným požiadavkám.
Čo to znamená pre Vás.
Presuňte starosti s realizáciou Vášho projektu na nás. Prestavba každého interiéru zahŕňa množstvo činností a na seba nadväzujúcich procesov, ktoré je potrebné navzájom skoordinovať. Úspešné riadenie tohto procesu si vyžaduje odbornosť a množstvo skúseností.

– Navštívime Vás a skonzultujeme Vaše požiadavky
– Navrhneme riešenia a ponúkneme alternatívy
– V spolupráci s architektom pripravíme projektovú dokumentáciu
– Dodáme Vami vybrané materiály
– Skoordinujeme a zrealizujeme práce
– Postaráme sa o vzniknutý odpad

Prečo GALLAX?

Dlhodobá prax, ako aj skúsenosti klientov ukazujú, že maximálnu možnú úspešnosť a efektivitu je v prípade kompletnej rekonštrukcie bytu, či domu možné dosiahnuť len minimalizáciou množstva zúčastnených dodávateľov. Optimálnym riešením je výber jediného partnera, ktorý je schopný zastrešiť všetky čiastkové práce. Znamená to pre Vás jedinečnú možnosť preniesť zodpovednosť za správne vykonanie diela na jediného dodávateľa, jednoduchšiu komunikáciu pri riešení jednotlivých stavebných detailov a prípadných požiadaviek vzniknutých počas realizácie a v neposlednom rade úsporu Vašich finančných nákladov.

Náš Cieľ

Byť spoľahlivým partnerom v oblasti stavebných prác a služieb pre firemných i súkromných klientov. Vytvárať stabilné partnerstvá s našimi zákazníkmi založené na dôvere a kvalite našej práce. Dosiahnuť stopercentnú spokojnosť každého klienta prostredníctvom neustáleho zlepšovania a rozširovania našich služieb.