Rekonštrukcia kancelárskych priestorov – ul. Röntgenova

Rekonštrukcia WC – Pezinok