Výstavba rekreačného domu
Boldog

Výstavba rodinného domu
Nová Dedinka

Výstavba rodinného domu
Malý Raj

Výstavba rodinného domu
Nová dedinka

Výstavba bazénu
Nová dedinka

Výstavba rodinného domu
Nová dedinka

Výstavba rodinného domu
Miloslavov