Výstavba rekreačného domu
Boldog

Výstavba rodinného domu
Nová Dedinka

Výstavba rodinného domu
Malý Raj

Výstavba rodinného domu
Nová dedinka

Výstavba rodinného domu
Nová dedinka

Výstavba rodinného domu
Miloslavov