Stavba základov domu: Kompletný postup spoločnosti GALLAX

Realizácie

23.05.2024

Stavba základov domu: Kompletný postup spoločnosti GALLAX

Stavba základov domu je jedným z najdôležitejších krokov pri výstavbe nového obydlia. Kvalitné základy sú
kľúčom k stabilite a dlhodobej životnosti celej stavby. V tomto článku vám podrobne opíšeme, ako sme v
spoločnosti GALLAX postupujeme pri stavbe základov domu.

1 . Plánovanie a príprava

Prvým krokom  je dôkladné plánovanie a príprava. Zahŕňa to:
Výber pozemku: Pozemok musí byť stabilný, aby mohol podporiť váhu domu.
Geologický prieskum: Skontrolovali sme kvalitu pôdy, aby sme vedeli, aký typ základov je potrebný.
Stavebné povolenie: Pred začiatkom stavby je potrebné získať všetky potrebné povolenia od miestnych úradov.
Návrh základov: Naši architekti a stavební inžinieri navrhujú základy, ktoré najlepšie vyhovujú typu stavby a pôdnym podmienkam.

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

2 . Vytýčenie stavby a výkopové práce

Keď máme všetko pripravené, môžeme začať s vytýčením vymedzením stavby a výkopovými prácami:
Vytýčenie stavby: Pomocou kolíkov a šnúr presne zameriavame obvod budúcej stavby.
Výkop: Podľa plánu realizujeme výkop v miestach, kde budú základy. Hĺbka výkopu závisí od typu pôdy a základov, ktoré budeme používať.

3 . Príprava podložia

Podložie základov musí byť rovné a stabilné:Vyrovnanie a zhutnenie: Vyrovnali sme výkop a zhutnili podložie, aby sme dosiahli pevnú základňu.
Štrková vrstva: Na spodok výkopu nasypeme vrstvu štrku, ktorá zabezpečí dodatočnú stabilitu. Na vrch tejto vrstvy pokladáme hromozvodovú pásovinu pre budúce správne uzemnenie stavby

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

4 . Inštalácia debnenia a výstuže

Debnenie a výstuž sú kľúčové pre pevnosť základov:

Debnenie: Na určenie tvaru a veľkosti základov postavíme debnenie z dreva alebo priamo zoStyroduru, ktorý okrem tvaru hneď zabezpečí tepelnú izoláciu základov.
Následne sa pripraví ležatá kanalizácia a umiestnia sa chráničky pre prívod vody, elektriky a dátového signálu.
Výstuž: Do debnenia vkladáme oceľové prúty (armatúru), ktoré vystúžia betón a zvýšili zvýšia jeho pevnosť.


5 . Betónovanie

Samotné betónovanie bolo je kritickým krokom:
Príprava betónu: Aby sme dosiahli rovnomernú kvalitubetónu, na betonáže používame betón miešaný v certifikovanej betonárke.
Liatie betónu: Betón nalievame do debnenia rovnomerne, vačšinou betón pumpou, a dbáme na to, aby sa dostaldo všetkých kútov.
Vibrácia betónu: Používame vibrátor na odstránenie vzduchových bublín a nadosiahnutie kompaktnej štruktúry.

6. Zrenie betónu

Betón potrebuje čas na správne stvrdnutie:
Zrenie: Betón necháme zrieť minimálne 28 dní, počas ktorých dosiahne svoju plnú pevnosť. 
Ochrana pred vysychaním: Počas zrenia betón chránime pred prílišným vysušením polievaním vodou alebo zakrytím fóliou.

Popis obrázka


7. Odstránenie debnenia a kontrola

Po zrení betónu sme pokračovali: Odstránenie debnenia: Opatrne odstránime debnenie, aby sme nepoškodili základy. 
Kontrola kvality: Skontrolujeme, či sú základy rovné, bez prasklín a iných chýb.