Rekonštrukcia kancelárskych priestorov – Karloveská

Rekonštrukcia bytového priestoru – ul. Vlárska

Realizácia interiér. a exteriér. prác – Dunajská Lužná

Realizácia interiérových prác – Čuňovo

Rekonštrukcia kúpelne – ul. Jaseňová